2018 ,అక్టోబర్ 9వ తేదీ మంగళవారం నుంచి 21వ తేదీ ఆదివారం వరకూ దసరా సెలవులు. ఈ దసరా సెలవుల్లో ప్రిఫిక్స్,సఫిక్స్(PREFIX SUFFIX) చేసుకునుటకు అవకాశం లేదు ఒకరోజు హాజరుకాకున్నా దసరా సెలవులన్ని *Other Than CL* గా పరిగణించబడతాయి.

         

  PRC Arrears by your Treasury ID   2nd LINK

 EHAZAR School Online Attendance Register Report

G.O.No.154 Dt.20-9-2018 D.R  to Pensioners w.e.f 01.07.2017, 25.676%

  G.O..No.153 Dt.19-09-2018 Filling up of vacant posts through Direct Recruitment 

                (Education Dept 9275 Posts )

Memo18025,Dt.19/9/18 Mass Casuval leave (SEP 1) consider as casuval leave

 విందాం నేర్చుకుందాం 2018 Schedule

 G.O.Ms.No.62 Dt.18.09.2018 CCE Internal Marks Calculation and Summative Assessment Procedure from 2018-19

G.O.MS.No.150 Dt.17-09-2018 ,DA from 1st July 2017  @ 25.676%

                DA TABLE  @ 25.676 %

 RC.NO 3351 Dt.14-9-2018 Swachhata captain Appoined in schools

 BEST TEACHER AWARDS 2018  STATE  NFTW

 NOTIFICATION NO.072018 DEPARTMENTAL TESTS - NOVEMBER 2018 SESSION

 Rc.402 Dt 27-8-2018 MDM - Oil supply to MDM Scheme for 2018- 19 Academic year instructions

 Rc 365 Dt.28-8-2018 Limited Recruitement 2018- Clarifications

హైకోర్టు ఉపాధ్యాయుల ఏకీకృత సర్వీసు రూల్సు చట్టవిరుధ్దమని తీర్పు హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ copy

 Rc No124, Dt .8-2018 MDM Implementatation instructions

Rc 152 dt,23-8-2018 Biomtric Attendance -Offline  - Instructions

RC 734 Dt 24-8-2018 MEO as drawing Oficer for Aided Teachers..

 NMMS COMPLETE INFORMATION

 Go.No 136 ,Dt. 24-8-2016 Contribution of employees and pensioners flood victims of Kerala State

Rc  no 939 Dt.16-8-2018 Fixed Travelling allowance to MEO  Rs. 2000

 

 Go.Rt 345 Dt.21-8-2018 ,Extension of Medical Reimbursement Scheme  from 01.04.2018 to 31.12.2018

 G.O.MS.No.24 Dt,20-8-2018 Enhancement of Readers Allowance to Visually Handicapped Teachers and Lecturers

L .Dis No.8538 Dt.18-8-2018 CCL for Sri Rama Navami day working by DEO GNT

 Rc.No. 29, Dt.16-8-2018 English  Medium Parallel  Section at class 1 Smooth functioning Certain Guidelines

 Rc No 556&Memo 18026, Dt.14-8-2018 Flag hoisting Aug 15 by MPTC, ZPTC

 AP MODEL SCHOOL TEACHERS TRANSFER ORDERS

 TTC INTIMATION CARDS 2018

 PAT APPLICATION 2018 

 ONLINE SUGGESTIONS SUBMISSON ON TRANSFERS DRAFT RULES 

Proforma for District Best Teacher Award 2018

 Rc No 169 Dt.10-8-2018 Working Days Aug 11, Sep8, Oct 9,10 Cancelled

   AP TeacherTransfer Act    AP Teacher Adminstration Act

 Rc 999 Dt.03-8-2018 Filling up of the post of Vacant MEO'S

RC NO 2096 Dt, 01-8-2018 Notional Increments to ST Teachers

Memo F2-3058-2013 Dt.01.08.2018,CPS Extension of benefit of Death -cum- Retirement Gratuity - Other Instructions

  LIMITED RECRUITMENT OF S.G.T. (URDU ) POSTS – 2018 COMPLETE  INFORMSTION

 Rc.No.251 Dt 01.08.2018 CCE Marks Entry for Classes I to X Instructions

Rc No 3395 Dt,01-8-2018 Step Up of pay with Juniors  - CSE memo

Memo No.278938 dt.31.07.2018,Stepping up of  pay to teachers on par with their juniors

 DEPARTMENTAL TESTS RESULTS  EO 141- MAY, 2018 SESSION

               OTHER RESULTS

 APGLI పాలసీదారులకు ,మరియు డి.డి.ఓ లకు సూచనలు(LATEST)

e-filing due date extended up to 31.08.2018 assesment year 2018-19

 Rc No 51 Dt.25-7-2018 MDM Supply 5 Eggs for School childrens for a week

 Pre metric scholarship online application form 2018-19 for SC,ST,BC,PHC,students

 11th PRC Questionnaire  Formats

 2018 – 2019 విద్యా సంవత్సరంలో జరుగు పరీక్షల తేదీలు - గుంటూరు జిల్లా

 List of Vacancies as on 20-7-2018  Guntur Dt.

 G.O.M.s.No.110  ,Date21.07.2018 APGLI Declaration of Simple reversionary bonus  from 1.4.2011 to 1.6.2014

LINK FOR SURVEY ON INSERVICE TRAINING

 Memo.No.ESE01-12022  Dated.13.07.2018 Cancellation of Remaining 4 working days and declaring 14th July 2018 only as working day

 In-service Teacher Training - Needs Identification (TNI) Survey

RC No 126 Dt.17-7-2018 State Award for Teachers for the year 2018

          Criteria for selection of teachers for State Award 2018

         Online Application Model  State Award 2018   ONLINE APPLY HERE

Circular 29000 Dt 16-7-18 Exclusion of 204 procedures from medical reimbursement and continuation of remaining procedures on par with EHS packages

 2008 Haamipatraalu            MEO Proceeding model

          Proceeding information    Model Pay Fixation

                 Haamipatrala Bill software by Noor Ahamad

 Rc NO 443 Dt. 13-7-2018 Implimentation of acodamic calender for the year 2018-19

 RC 169 Dt.13-7-18 Three second saturdays and two Dasara holidays are working days

Go.Rt.No 291, Dt 12-7-18 Extension of Medical Reimbursement Scheme from 01.04.2018 to 31.12.2018

 ZPPF Software updated  12-7-2018 by Nagaraju garu

 RC No 3150 Dt,29-6-2018 Notional increments to Hamipatralu , with proceeding of DEO Guntur

 G 226 Payment of retirement benefits on the day of retirement - AP Gazette Notification

 Rc No 152 Dt.4-7-18 Implimentation of Biometric attendance -instructions

RC.645 dT 3-7-18 N.T.TEXTBOOKS ACKNOLDGEMENT THROUGH APP

                      Student Text Books          Teacher Text Books    

 G.O.RT.No. 1451 Dt. 3-7-18 PRC Commissioner as  Sri Ashutosh Mishra

 work adjustment deputations Guntur Dt. July 2018

 RC 5101 Dt,27-6-2018 Hold the process selecton of out sourcing staff of SSA

 Rc Spl. Dt. 27-6-2018 Cluster Resource Person (CRP) monthly Travelling allowence 600 per month

 Go.rt 140 Dt.27-6-2018 Notional increments to DSC-2008 teachers appointed after 01.07.2011 on Hamipatralu

Go.No 100 Dt.27-6-2018 Automation of pension - Payment of retirement benefits on the day of retirement without the intervention of the employee

 G.O.MS.No. 99 Dt.27-06-2018 Replacing  Service Book with 

         e-Service Book Amendment to Fundamental Rules provisions

 Go No 98 Dt 26.06.2018 Revised Pay Scales 2015 – Payment of Arrears - Orders

 AP SSA jobs recruitment in Guntur district  Notification  ApplicationAPTels APP  Latest 1.6 version

 Retired Employee CFMS ID

 RC spl.A5  Dt 22.6.18 work Adjustment of Surplus subject teachers -  DEO Guntur

 Rc.NO 1882 Dt.22-6-2018 Work adjustment of surplus subject teachers Revised Orders

Rc.NO 1882 Dt.21-6-2018 Work adjustment of surplus subject teachers

Memo 12022 Dt.21-6-2018 Extension of General Holidays due to heat waves

RC 169 Dt.18-6-18 Declaring  general holidays 19-6-18 to21-6-18 due to heat waves

 ఉపాద్యాయుల ప్రవర్తనా నియమావళీ - గుంటూరు DEO గారి ఆదేశములు 

 RC 11 DT 13-6-2018 EXTENSION OF ALA PROGRAMME TO 3-5 CLASSES WORK BOOK TO STUDENTS

 బడి పిలుస్తుంది- విద్యా వారోత్సవాలు కార్యక్రమాల వివరాలు

 Rc.No.238,7-6-2018 Badi Pilustundi  -Vidya Varostavalu

 School Acodemic calender    PRIMARY      UP & HIGH SCHOOL

 Annual Plans 2018-19 (1-5th classes)

Go.No.90 Dt.8-6-2018 LEAVE RULES - Encashment of Leave on Half Pay

 Rc16,Dt,8-6-2018 Permission for Optional Holiday on 12-6-2018

 Memo GAD01 dT.4-6-2018 నవనిర్మాణదీక్ష కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరు ఖచ్చితంగా పాల్గొనాలి

 VACANCY POSITION AS ON 01-06-2018 , GUNTUR Dt//

 Rc,No.238 Dt.24-4-2018 MANA UURU -MANA BADI campaign re shedule , Enrollment details Tables

 DEPARTMENTAL TEST MAY 2018 HALL TICKETS

 Rc 262  Dt 1-6-2018,Navanirmana deeksha Additional Guidelines

 నవ నిర్మాణ దీక్ష APP User manual

 RC 143 dt 31-5-2018 , Request for conduct of MEO's Transfers

                                Rc 1747 Dt.30-5-2017 MEO's Transfers 

Head Master Account Test Online 2018 ,  Press Note

 ZPPF LOAN NEW  APPLICATIONS  (WITH CFMS CODE) 

 VIDYADHAN  STUDENT REGISTRATION

List of schools for opening of English Medium Parallel Sections at Class I during the year 2018 - 19 in Phase II

 Municipal Teachers Transfers 2018 (Phase-I)

    Online Application Form   Vacancy Position:       Masters UDISE Codes

 Certificates Declarations-Proformas for Teachers Transfers 2018 

 Municipal Teachers Transfers Guidelines

RC 686 Dt.16-5-2018 inter-district-teachers-transfers-guidelines-instructions

 Memo 16026 Dt.15-5-2018  CFMS CIRCULAR ON ZPPF LOANS

 D.El.Ed I Year MAY-2018 Andhra Pradesh Hall tickets

  Download submitted Application APTET 2018 , 

                        Complaint Box         Complaint Status        

    ONLINE TRANSFER APPLICATION FOR EDUCATION DEPT

 Memo14022 Dt.11-5-2018 Inter District Transfer proposals called

 రికార్డ్ షీట్ ఇచ్చేటప్పుడు పాటించవలసిన నియమాలు,సూచనలు

                DDO WISE CFMS EMPLOYEE IDS              EMPLOYEE ID NO IN CFMS
                                          VEEKSHANAM : USER MANUVAL

 

 

       Admit card :- ORIGINAL     DUPLICATE         TRIPLICATE
                   CFMS COMPLETE DTAILS
                     USER MANUAL- FOR MAPPING    
 AP TET FINAL KEY  ( FEB 2018)
 Rc No 3 Dt.9-3-2018 Tenth internal Monetoring(Verification &Certification)
                     Marking Leaves In APTels App
 NTSE  AP 2018 :   RESULTS      SCHOOL WISE LIST  QUALIFIED LIST
                         CPS Partial withdrawn FORM - 601
                  SUBMIT APPLICATION    ONLINE PAYMENT
                   TEACHER ELIGIBILITY TEST 2018  Syllabus Paper – I & II                
SA -1 ,2017-18, Examinations  conducting Guidelines 

 

 

ALL SENIORITY LISTS AN  JANUARY 17 , 2018,  

RETIREMENT NOTICES OF TEACHERS 2018 LIST1& 2 MERGEDGNT Dt.

    GUNTUR DIST 60 DAYS SSC PREPARATION PTOGRAM 

Tentative  common seniority list  -Guntur Dt. 11 September 2017

           1)  SGT to  SA     2)  SA to HM   3)  LFL     4)     LP & PET's     5)   HM's to MEO's

 Guntur Dt.schools - sims- Bio   metric

MODEL PRIMARY SCHOOLS - GUNTUR Dt.

 గుంటూరు జిల్లాలొ అన్ని పాఠశాలల్లో UDISE 2016-17 ప్రకారం  రోల్ వివరములు 

 Gr. II HM to MEOs LIst -Guntur Dt. (revised ) 8-2-2017 ,9 PM.

 Rc 189 Dt 9-2-2017 Appointment of MEO;s - Guntur Dt. 

           & MEO alloted List

   GR-II HM PROMOTIONS ON 01-03-2017- GUNTUR DT.

PROMOTIONS ON 19-2-2017 PLACES OPTED LIST

       PET        SA TELUGU        SA HINDI

PROMOTION COUNSELING-UPGRADED POSTS -GUNTUR Dt.

గుంటూరు జిల్లాలో 9 వతరగతివిద్యార్ధునులకి సైకిళ్ళపంపిణీ-పాఠశాలలవారీ జాబితా.

 Tentative seniority List of LP - Telugu, LP- Hindi and PETs Counseling on 20-02-2017 DEO, GUntur    Vacancies 

     Vacancies upgradation  promotions on 19-2-17 Guntur Dt

               DEO GUNTUR WEBSITE

 Guntur  Dt. Promotions list  as on  15-2-2017

 

 List of Headmasters for MEO post as per their willing ness(3/2/17)

 Seniority List of Gr. II Head Masters - Guntur Dt. -1-2-2017

PROMOTION LISTS -GUNTUR Dt, (As on 23-1-2017)

AP NMMS 2016 Merit List Final   Guntur Dist.,.

 ఇద్దరు టీచర్లు ఉన్న స్కూల్స్- 1,2 తరగతులు పిల్లల సంఖ్య.-గుంటూరు జిల్లా.

 OPTED PALCES  LIST  OF PROMOTIONS ON 19-2-2017 & 1-3-2017  GUNTUR Dt.

 HABITATIONS LIST .GUNTUR Dt.

 Gr. II HM to MEOs LIst -Guntur Dt. (revised ) 8-2-2017 ,9 PM

 UDISE-2016-17_ENROLLMENT -GUNTUR DT.

LP TEL & P.ET & LP URDU & ALL CADER SENIORITY LISTS 

    LIST OF SCHOOLS IN WHICH PET POSTS ARE  UPGRADED AS SA (PHYSICAL    EDUCATION) 

PET TO SA (PD) -  UPGRADATION  PROCEEDINGS OF CSE, AP.AMARAVATI

 Guntur Dt. Upgradation List 

 Guntur Dt Upgradation List - Pandits

 Promotion opted teachers  on  21-12-2016 -Guntur Dt

  Retirement notices  of Teachers -  2017 Year -Guntur Dt.

గుంటూరు జిల్లాలో అన్ని పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయుల ఫోన్ నెం.

 Teachers Grant Data 23.11.2016,Guntur Dt,

PPROMOTIONS -NOV 2016 - GUNTUR Dt,

          LFL    SGT to SA      SA Tel       Govt SGT to LFL  No of Promotions

 MDM -Guntur Dt. Cook cum Helpers Trainings

 Guntur Dt. Pandits & PET;s Upgradation schools list

  HM-PROMOTIONS TENTATIVE LIST   -GNT Dt. 15/10/16 

 Final LIst of Digital Class Rooms 9-10-2016 Gnt Dt.

 School Grant, &  Maintenance Grants 2016-2017 -Guntur Dt  Guidelines 

 SA to HM Promotion Panel List for 2016-2017 for verification of Certificates-Guntur Dt.

 PRATHIBHA AWARDS 2016  - GUNTUR Dt

 Rc No 314 ,6-9-16 English training for teachers of model schools -Gnt Dt. (Two Spells) 

             Teachers  List      Time Table     Training Centre @ DRP s 

     Dist .Best Teacher Awards 2016 list  -Guntur dt.

SA-I  EXAMS SPOT VALUATION  PROCEEDURE -Gnt Dt.

 Promoted Teachers as on 30-8-2016 Guntur Dt.

  RC 10899 DT 17-6-2016  OD FOR TEACHERS ATTENDED STATE LEVEL EDUCAITON                       CONFERENCE OF APTF DEO GNT

 RETAIREMENT TEACHERS AUG 2016 TO DEC 2017 - GUNTUR DT.

 Promotion orders of  14-7-16 counselling

 Clear Vacancy position as on 30-6-2016 (including retirements) GNT Dt.

MAPC :- Rejected List  ,,  Question paper& key  ,,  Results (GNT)   ,,  Results All Dist.

 SMS – to capture General Attendance and MDM Attendance-Guntur Dt.

2016-17  సంవత్సరం నకు  సంబందించి CRP మరియు DLMT ల విధులు -GNT

 PETమరియు SA (లాంగ్యేజెస్ & నాన్ లాంగ్యేజెస్) 23-5-2016 నాటికి ఖాళీఅ వివరములు-గుంటూరు జిల్లా(Tentative) (Not for DSC 2014

             అలెవెన్స్  మంజూరు-  గుంటూరు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి వారి ఉత్తర్వులు-

 3/4/2016 న ఇంగ్లీష్ నైపుణ్యతా పరీక్షకు హాజరవ్వాల్సిన ఉపాధ్యాయుల

               HALL TICKETS - (Guntur Dt.)

 3/4/2016 న ఇంగ్లీష్ నైపుణ్యతా పరీక్షకు హాజరవ్వాల్సిన ఉపాధ్యాయుల జాబితా- గుంటూరు జిల్లా

2. LIST OF EXAMINERS -SPOT-SSC PE MARCH 2016 

 Gr. II Head Master - Retirement Notices --2016

 Retirement Particulars of Teaching Staff in ZP & Govt. Schools in Guntur District.

 RC NO 02, Dt 26-3-2016 పని వేళలు పాటించని ప్రవేటు పాఠశాలలు పై చర్యలు తీసుకోవటం.

 

 

   

   ENGLISH RHYMES VEDEO'S                తెలుగు రైమ్స్ వీడియోలు              1 వ తరగతి తెలుగు పాఠ్యాంశ వీడియోలు 

METERIAL:   10 th CLASS 

 TELUGU   MATHS BIOLOGY  PHYSICS  SOCIAL  

 

  NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION

                    USER GUIDE        INSTRUCTIONS   ONLINE APPLY    PREVIOUS PAPERS 

ప్రాధమిక స్థాయిలో గణిత భావనలువీడియోలు

 

                  APTeLS User Manual..

RC NO 152 Dt.1-11-2017 ehazar implementation-certain instructions

  RC No 3 Summative exam - UPLOAD OF MARKS - Language mapping edit

 Rc 92 dt 4.10.17 MDM LPG CONNECTIONS TO ALL SCHOOLS

  Rc No  473 Dt 16-9-2017 - Dussara Holidays 21 to 30 Sep.

 Rc No 3 Dt 14-9-2017 Cancellation of SA-1 Examinations

  Rc  NO. 128 Dt 14-9-2017 MEOs Training

 

RC 109 Dt .12-9-2017 CCE Marks  Entry -Guidelines

Rc No58, dt 8-9-17 Implimentation of Bio metric system - guidelines

 RcNo 2081 Dt.8-9-17 Dewarming Day on 12-9-17 

                   Guidelines  

 Rc No 370  School Complex  schdule 2017-18 , Guidelines

           పాఠశాల సముదాయ కరదీపిక

 Rc No 11 Dt 30-8-2017 ALA Divisional Level Training 

 ALA Selected Schools list  guntur Dt. 

RC NO 3 Dt.28-8-2017 ,SA-1 TIMETABLE AND DASARA HOLIDAYS.

 RC 7909 ,dt 24-8-2017 MDM EGGS COMPLAINTS INSTRUCTIONS

Rc.No.2472 Vindam Nerchukundam POs letter   Shedule

 Rc No 745 Dt 17-8-2017 Formation of new common service rules -committee

 RC 408 Dt.28-7-2017 ,MDM Automated  monitoring system

 Rc 368 Dt 27-7-2017Primary level and Subject  School Complex

 Rc222.Dt6-7-2017 ONLINE UPLOADING of MEDICAL REIMBURSEMENT PROPOSALSDDO VERIFIACTION CERTIFICATE 

Rc No 81 Dt.04-7-2017, LOCAL CADRES AMENDMENT ORDER, 2017

 

Rc no 41 Dt.10-6-2017 Badi Pilustondi- Vidya Varotsavalu from 12.06.2017 to 18.06.2017      schedule

Rc No 30 Dt.24-5-2017 School Time Changfing  During RAMZAN period

 Rc 264 Dt.20-5-17 Primary Teacher Training Proc. GNT

 Rc 778 Dt 19-5-2017 RMSA Training Revised schedule

 Rc223,4-5-17, Conduct of SSC Advanced Supplementary Exam 2017 instructions

Rc No 49 Dt.30-4-2017  5 days Block Level Teacher Training Programme

 RC NO 41 Dt.28-4-217 MANA VOORU - MANA BADI up to 30-4-2017 only

 Memo; 434204 Dt.27-4-2017 Not considering SGT's  3rd Medhodology for promotion

RC 38,Dt.25-4-2017 Usage of Environmentally Friendly Canvas Shoes  for School Unifiorms

Rc 2863 Dt.24-4-2017 Providing Bicycles to the studentsof 9th Class - Further instructions GNT

Rc 118 Dt.24-4-2017, Safety of the school childrens-  busses by the Educational institutions - guidlines.

Rc 443 Dt.21-4-2017 PHYSICAL LITERACY  Guidelines Physical Litaracy

Rc 9 Dt. 21-4-2017 RMSA-RAA-INSERVICE TEACHER TRAINING

 Rc 49 Dt.21-4-2017  5 Days Traininig programme TOT

 Rc41 Dt 7-4-17 MANA VOORU - MANA BADI  Campaign fir admissions 24-4-17 to 10-5-2017

RC 4012 Dt 20-4-2017Rc 1833 Work adjustment of surplus teachers   - Report ot parent schools on or before 22-4-2017 (CSE Orders)

Rc1833 Workadjustment of surplus teache - Report ot parent schools on or before 22-4-2017(GNT)

 Rc 100 Dt.18-4-17 Badikosta -Bicycles distribution-Instructions

RC NO 3 Dt.17-4-2017 SA-III SUPPLIMENTARY EXAMS FOR ABSENTEES-  GUIDELINES

RC NO 3  Dt. 17-4-2017 SUMMATIVE 3 VALIDATION  - GUIDELINES

RC NO 2 Dt.13-4-17 HALF DAY SCHOOLS- CERTAIN INSTRUCTIONS

 RC 277 Dt.13-4-2017 " అమ్మఒడి " - ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్ధుల నమోదు కార్యక్రమం

 Rc No 277 Dt.12-4-17 "పది తరువాత  పెళ్ళి కాదు  - 11 తరగతి",వారోత్సవ  కార్యక్రమం

Rc no 69 Dt.11-4-17 Conformation of internal marks by HM

               User manual

Rc 173 Dt.10-4-17 ,125th Birth annversary of Dr,B.R.Ambedkar -State Level Compititions

 Rc 15 Dt.7-4-2017  Second  Saturday(8-4-2017)  in Half day schools is working day

 Rc 39 Inspire Award MANAK – Submission of nominations for the year 2017-18

Rc.No.181 dt.24.03.17-Two pairs of uniforms to the Aided School students

 RcNo1388 Dt.13-3-2017 Supply of 10,000Tablet Devices

 Rc No 145 Dt20-3-2017 Remidial Teaching -Tele conferance to Subject Teachers.

Rc 12 Dt.20-3-17 100 Days remidation  programme on 3R's

 Rc 41 Dt. 20-3-2017   Further Instructions on Completing  School Admissions

 PROMOTION LISTS  2016-17 (EMPTY SHEETS)

 RC117 18-3-17DEO GNT ALA - Criteria for the selection of ALA Demo Schools

 RC145 Dt.16-3-17  IMPLIMENTATION OF REMEDIAL TEACHING 1-5th 

                       ( March 28th - April 22nd)

 Rc No 3 Dt.15-3-2017 Latest Guidelines on  SA-III and Remedial Teaching

 Rc.No.40 dt.13.03.17-Change of MDM timings during half day schools - Instructions

 Rc No 44 Dt.13-3-2016 Examination Reforms -summative 3  Exams

 Rc No 205 Dt.16-2-2016 CRP Duties and Responsiblities

Guidelines New- Conducting of SA - III & External Evaluation.

 Rc 109 Dt.10-3-2016 Clarifications on online CCE Marks Entry marks entry

  Rc No, 26 Dt. 7.3.17 Appointment of Subject Experts

 RC NO 40 Dt. 7-3-2017 HALFDAY SCHOOLS DURING THE SUMMER

 RcNo.11,dt.6-3-2017 Implimentation of Ananda Lahari  (ALA) Abhyasana  in 1342  Double Teachers Schools

 Rc No 483 Dt 6-3-2017 INCLUSION EDUCATION STATIONARY AND TLM NORMS

 Rc no 805 Dt. 1-3-2017 common colour for uniform/

 Rc 145 Dt,2-3-2017 Remedial Teaching for class I-IX from 28-3-2017

Rc No 3, Dt.2-3-2017 , Summative 3 Proceedings, Time Table

Memo 72202 dt.07.02.17-Certain Clarifications Regarding HM to MEO TANSFER Service Rules..

Rc 1250, 4-2-17, RMSA - Self Defence Training Programme for Girls Empowerment - Action plan    Schools List Gnt Dt.

Rc.No.89,Dt.25-2-2017;"SHAALASIDDHI”–School-SelfEvaluation-Training information

Circular 338 dt. 8-2-2017 , Scrutiny of medical reimbursement bills of AP 

                Govt.Employees and Pensioners by Dr.NTR Vaidyaseva Trust - Guidelines

Memo D4 -3058 Dt.15-2-17 NPS Instructions not deduct  last 3 months  before retairement

 Rc.No.100,dt.13.02.2017, -BADIKOSTA--Providing Bicycles to IX class students

 RC57,Dt.13-2-2017,AADHAAR ENABLED BIOMETRIC ATTENDANCE SYSTEM (AEBAS) -GUIDELINES

 Rc No 882 Dt. 14-2-2017 Upgradation  of LP &PET's  Guidelines

 RC 443,  Dt.13-2-2017 " SRUJANOTSAVAM"

 RC NO.107 DT.10.2.17 BIOMETRIC IN MUNICIPAL SCHOOLS

 Rc 189 Dt 9-2-2017 Appointment of MEO;s - Guntur Dt.  & MEO alloted List

Memo 72202 dt.07.02.17-Certain Clarifications Regarding HM to MEO TANSFER Service Rules..

Rc 1250, 4-2-17, RMSA - Self Defence Training Programme for Girls Empowerment - Action plan    Schools List Gnt Dt.

 Memo No.19375 dt.01.02.17 - Aided - PromotionsRationalisation - 

          Adjustment of surplus teachers - Certain instructions

Rc 222 Uploading  Medical bills in CSE website from 1-2-2017Rc 102 dt 31-1-2017 AP Education rules -MEO revenue mandal

Rc 103 dt 31-1-2017 AP Education rules -MEO urbam

Memo.No.212 Dt27-1-2017 Observance ofsilence on 30th ,2017

 Rc No.3 Dt.27.01.17- 5% External validation of SA2 answer scripts  Certain Guidelines

 Rc.No.907, Dated 24-01-2017 - Vocationalisation of Secondary and Higher Secondray Education  - Proceeding     Guidlines

RC 1 Dt. 20-1-2017 NATINAL AWARD FOR TEACHERS 2016

Circular No .1/2017 Dt,10/1/2017 Income tax Deduction from Salaries 2016-17 

 Proc.Rc.No.882  Dt 20-1-2017 Upgradation of Language Pandit Posts as School Assistant (Languages) Posts

 Rc No 267 Dt,5/1/2017 sports meterial for PS & UP 

 MEMO43026  Republic Day Celebrations2017-Pattern of Celebrations Instructions

Rc No 4102 Dt 11-1-2017 work adjustment_ December 2016    Proc

            WORK ADJUSTMENT FILE ALL- Guntur Dt. 11-1-2017

Rc.No.O5,Dt.10.01.2017- SCERT-Orientation Courses-Deputation of teachers -schedule and Guidelines

Rc.No.882,Dated:11.01.2017UPGRADATIONOFPET'sasSchoolAssistant(PD)     W.Godavari  ANANTAPUR   PRAKASAM  CHITTOOR   Kadapa    KRISHNA  KURNOOL     NELLORE       SRIKAKULAM        GUNTUR     VIZAG    EAST GODAVARI 

 Rc 3 Dt.29-12-2016 Summative -II Revised Time Table  &  Shedule

 Rc 02  dt. 26-12-2016  Proccedings  for best performing   HMs

 Rc 82 Dt.20-12-2016 Women Teacher Awards  

                                                State Awards 2016 Proforma

Rc 18167 Dt.22-12-2016 Smt Savitri Bai Phule Jayanthi  Celebrations

Rc 4102 Dt.13-12-2016 -work adjustment of surplus teachers

Rc 3 Dt 21-12-2016 Proceedings SA-II -2017 Examination

                 SA-II TIME TABLE 2017 SCERT

Rc 443 Dt.15-12-2016 " Ganitotsavam"  PROCEEDINGS

 Lr261 Dt.16-12-2016 HM  Capacity BuldingTraining - Instructions

  RC 882, Dt 12-12-2016, UPGRADATION OF PETS IN HIGH SCHOOLS

RC 882, Dt 12-12-2016, UPGRADATION OF LANGUAGE PANDITS IN HIGH SCHOOLS

 Rc 4037 Dt 8-12-2016  Training to SMC Members    SMC Training Schedule 

 Rc 425 Dt 5-12-2016Conducting of Talen Test for the Secondary Schools

 Rc 643 Dt 22-11-2016 DSC 2014 Filling Disabled backlog with PHC

 Rc No 1523 Dt 18-11-2016 Internal audit to RMSA Accounts

 Rc no 149  dt 17-11-2016 REVISED  DUE DATES   SSC  EXAMINATIONS (March 2017)

 Rc No 6 Dt 17-11-2016 , 3R s assessment test as a part of  Formative -3

 Rc No 79   Dt 9-11-2016  INSPIRE Award Scheme 2016 Org. of SLEPC

 Rc 105 Dt 8-11-2016 Dist. Level Sci Maths, Environment. Exhibition. for Children 2016-17

 RC 78 Dt.4-11-2016 Digital classroom monitoring through Mobile APP

                     User Manual Digital classrooms

 Memo 10093 Dt 25-10-2016 Up-Gradation  of Gr.II Pandits &PET's as SA

 Rc.1118 ,27-10-16Preservatiuon of Earned Leave for prevention of Summer  Holidays  REVISED/

 Rc No 149 Dt 27-10-2016 SSC Examinations March 2017  FEE.Due dates

 Rc.No.443,Dt 27-10-2016, PATANOTSAVAM -2016 

           (Festival of Reading) a Week festival 7-14 th NOV Guidelines

 Rc.No.420 ,22-10-2016 Nation Salutes Sardar Vallabhai patel the Unifier of India...

 MEMO NO 196330 Dt. 17-10-2016 Classification of Leave Enchashment benefit

 Rc.No 55 ,Dt 19-10-2016 school complex  meetings guidelines 

 Rc 55 Dt 19-10-2016 Scool Complex guidelines Annexure

 Memo 292327 Dt 3-9-2016, MDM -Three Eggs for a week

 Rc No 46  dt.18-10-16 , ICT  Training 20 to 25th Oct, Teachers list

Rc.No.518 dt.13 10.16  Deputation of Physical Education Teachers to under go 

                NSNIS Training             NSNIS WEBSITE    

Ltr No 06/SCERT/2016 -3R's Assesment Test (2-5th Class)on 18-10-2016 3Rs Targets MODULE

 Cir221003  Dt .8-9-16 Submission of pension proposals 6 months before

 Rc 412 Dt.4-10-2016 Annual Day in all schools as VASANTHOSTAVAM

  Rc.78 dt.05.10.16 - Digital class rooms  - Certain Instructions

RC.No.404.Dt.1.10.16 SE-MDM-uploading ofschool wise Enrollment,Requirement and  Closing balance in MDM app  before 15 of every month..

Rc 100 Dt.26-9-2016 weekly Three Eggs in MDM from 1-10-2016

Rc no 3 dt.28-9-2016 Examination reforms-5% external validation SA-I ,14th to 18th OCT 2016

Lr.No.3320 dt 19-9-2016 , SMS Electionn for remaining schools. shedule

Rc249,dt 9/9/2016 PA to MLA ,MLC, MP prohibition

 Rc No 643, Dt 06-09-2016, DSC 2014 Filling  Posts of teachers reserved for Woman  with three Classes of disability

 Rc No 03, 06-9-2016 Summative - I Time Table Proceedings  S-II Time Table

Memo 108382 Dt 1-9-2016 ITD Transferred Teachers Salaries Memo

 Rc No 404 Dt 27-8-16  MDM procurement of Food grains by E-POS

Rc.No 2607 dt.26.08.16 Maintenance Grants And School Grant   guidelines

Rc.No 2607 dt.26.08.16 MRC Grants And School Complex Grants  guidelines 

 Rc 1900 Dt 17-8-2016 Inter district transfers on spouse-Mutual grounds

RC 408 dt.23-8-2016 MDM CAPTURING OF DAILY ATTENDANCE

Lr.3320  Delegation of signatory power to SMC

RC 441 dt11-8-2016 Flag Hoisting  by MPTC ,ZPTC

RC 408 dt.9-8-2016 MDM CAPTURING OF DAILY ATTENDANCE  MDM User Manual

Rc no 20 dt 9-8-2016  allowing Time Scale to newly recruited teachers

Rc 365 dt 6-8-2016 DE -Reservation unfilled vacancies of SC,ST,BC of SGT URDU

 Rc 641 , 6-8-2016 70th year of  Independence on 15.08.2016 decided that the period

               from 09.08.2016 to 23.08.2016 should be declared as Azadi 70 – Yaad Karo Kurbani

 Rc No 88 dt.08.08.16 RMSA Trainings Computer test for SA  Instructions

 Rc 518 ,dt.6-8-2016 Physical Literacy-Training to the teachers onYoga

                                                                      Physical Literacy Book

RcNo249dt29-7-2016 PA toMLA,MLC,MP prohibition -Instructions

Rc No3 dt.25-7-2016 Teleconference Proceedings   Schdule

RC No 443 Dt. 23-7--2016 , Modifications to the High School Time table

Rc No 115 Dt 19-7-2016 ,O.D for APTF State level Educational conference

 Rc No.3 Dt.16-7-2016 EXAMINATIONS REFORMS-CERTAIN GUIDELINES

Rc.No.34 ,11/7/16 Exposure visit of primary studants to higher secondary schools

 Rc No 73 Dt 11-7-2016 Teacher data  new instructions- Call for Explanation

 RC 73 Dt 29-6-2016 Teachers data updation date extended up to 10-7-2016

RC 73 Dt.1-7-2016 New Instructions on Teacher data base

RC 73 Dt 29-6-2016 Teachers data updation date extended up to 10-7-2016

 Rc305 subject wise distribution of work in primary schools instead of classwise distribution 

RC 1900 Dt 17-6-2016 Inter district tranfers on spouse, mutual grounds 

           Inter District Transfers Lists : Spouse ground       Mutual Ground

 RC1033, Dt.3-6-2016 SCHOOL MISSION STATEMENT

   List of schools identified - Vidyanjali school - volunteer Programme

Rc No 1035 Vidyanjali School - Volunteer Programme

School readyness programme 2016-17 instructions

 Rc No 158 Dt.22-6-2016 MAPC- Futher Instructions&List of Exam Centres

Rc 415 Dt 15-6-2016 implentation of SChool readyness programme

 RC 158 Dt 9-6-2016 Mandal Academic Performance Coordinator  Changing Instructions

 Rc 19 Dt 10-6-2016 Badi pilustundi Programme 2016-17

 RC 2 Dt10-6-16 INSTRUCTIONS ON REOPENING OF SCHOOLS AFTER  SUMMER

Memo 618,Dt 6-6-2016 One hour permission due to Ramzan

 Rc no 3 Dt. 6-6-2016 summative -3 guidelines  marks entrer in to CSE website

Rc 158 Dt.4-6-2016  Mandal Academic Performance coordinaterselections

 Rc No 158 ,30-5-2016  Selection of Mandal Academic Coordinators -Instructions

 Rc 2007 St.28-5-2016 Language pandits promotin- 3rd methodology- clarification

 RC 1928 Dt,27-5-2016 Put up Grade wise Teachers photos in school notice board

 RC 1928 Dt,27-5-2016 Put up Grade wise Teachers photos in school notice board

                 Govt Of AP సూచనలు     MHRD , INDIA సూచనలు

Rc no 395 Dt 27-5-2016 Reliving teachers who are transfered in 2015

 RC No 659 ,Dt. 18-5-2016Remidial Teaching For the academically weak students

 Rc No 781 Dt 18-5-2016 New Admissions 2016-17 in  Mana Vooru -Mana Badi  Progamm Enter in CSE website on or before 21-5-2016 e.by PO,SSA,Prakasam Dt.

 Rc.no 1 ,dt 13-5-2016 urdu school timing changes due to Ramzan

 Rc 4102 Dt 13-5-2016 Rationalisation  proposeGuidlines

 RC 4102 Dt 13-5-2016 Rationalisation Posts and Staff proposals

RC 237 ,Dt 12-5-2016  Addition of Prayer for rain during  morning preyer

 FOR  MORE PROCEEDINGS  PLEASE  CLICK ON

 

          

                      

 

GO.MS73 Dt 20-9-2017 School Education – Andhra Pradesh Educational Service Rules – Special Rules -(Gezetted rules)

 Go No 72 Dt 20-9-2017 Organisation of Local Cadres &Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975 - Organization of Local Cadres in the Department of School Education

G.O.MS.No. 148 Dt.21-8-2017 Encashment of Leave on Half Pay at the time of retirement of teachers working in the Municipal, Panchayat Raj and Aided schools

Go 141 DR to Pensioners from 1-7-2016

Go No 140 Dt 11-8-2017 DA 22.008 From 1-7-2016  DA Table

G.O.MS.No.111,dt..11.07.2017 GIS - Revised Rate of Interest

GO MS No.107 dt 29-6-17 CPS Employees GRATUITY

 Go Rt 1171 Dt.17-5-2017 GPF Intrst Rate 7.9% for the year 2017-18

 G.O.MS.No.55 dt.02.05.17-Negative marks in Departmental tests-Pass marks-Amendment to Rule 17 and Annexure-III of Rule 20

 GO 283 Dt.12-4-17 Employees Health scheme and Medical Reimbursement extension 01.04.2017 to 30.09.2017

GoNo22,Dt.10-04-2017,Implementation of a programme called Ammaku Vandanam”

 BIOMETRIC ATTENDANCE -MANUVALS & GO's

 G.O.RT.No.45,dt.16-03-2017-Developing dashboards for monitoring the overall performance of students and teachers

Go 59 Dt 7-2-2017 Implementation of Health for All under AarogyaRaksha Designing of the scheme – Formation of Guidelines

 GO 58 Dt 7-2-2017 Employees Health Scheme – The list of test in Master HealthCheckup, Chronic OPD under the Employees Health Scheme – Constitute aCommittee

Go No 18 Dt 6-2-2017 Upgradation of LP II  & PET's In Municipal Schools

  Go Ms 17 Dty 6-2-2017 HM to MEO service rules -Amendment

 Go Ms 16 Dty 6-2-2017 HM to MEO service rules -Amendment

 GO.NO 318, 22-2-2017  PF Interest rates on General Provident Fund 8% 1-1-2017 to 31-3-2017

 G.O.RT.No. 194 , Dt. 22-02-2017,Employees Health Scheme The list of test in Master Health

Go 59 Dt 7-2-2017 Implementation of Health for All under AarogyaRaksha Designing of the scheme – Formation of Guidelines

 GO 58 Dt 7-2-2017 Employees Health Scheme – The list of test in Master HealthCheckup, Chronic OPD under the Employees Health Scheme – Constitute aCommittee

Go No 18 Dt 6-2-2017 Upgradation of LP II  & PET's In Municipal Schools

  Go Ms 17 Dty 6-2-2017 HM to MEO service rules -Amendment

 Go Ms 16 Dty 6-2-2017 HM to MEO service rules -Amendment

GO NO 54 dt. 6.2.17 Gazetted Status toHead MasterHead Mistress of Municipal High Schools

  Go15 Dt 5-2-17 స్కూల్ అసిస్టెంట్ భాషల పదోన్నతులు పూర్తిగా పండితులకే. సవరణ ఉత్తర్వులు (ZP)\/

Go14 Dt 5-2-17 స్కూల్ అసిస్టెంట్ భాషల పదోన్నతులు పూర్తిగా పండితులకే. సవరణ ఉత్తర్వులు (Govt)

 GO No. 16 , 3-2-2017 -DA tothe  State Government  Employees from1st  January 2016  – Orders     DA TABLE (18.34%)

 GOMS.17 ,3-2-2017  DR To Pensioners From Jan 2017

 G.O.MS.No.11 Dated 30.01.2017.- A P Educational Service Rules for the post of M. E.O, Revenue Mandal (Urban) - Special Rules

 G.O.MS.No.10 Dated 30.01.2017 MEO SERVICE RULES

GO NO 13 Dt. 24-1-2017  GIS Revised Rates

G.O.Ms.No.6 Dt.11-01-2017, Scrutinize the medical reimbursement bills through the                        Dr.NTR Vaidya seva Trust instead of Director of Medical Education, Pensioner

GO.No27,dt .3/1/17 Introduction Of English Medium in All Classes in all Municipal Schools from the Academic Year 2016-17 Guidelines

G.O Ms No.14 dt.02.01.17 - Introduction Of English Medium in All Classes in all Municipal Schools from  the Academic Year 2016-17 in Andhra Pradesh for Support Of Urban Poor- Guidelines

AP GO 126 AP Model School PRC Implementation Order Download

 Go.Rt No 2412 Dt 24-11-2016 General Holidays and Optional Holidays for the year 2017 

GO RT 459 Dt 22-11-2016 Medical Reimbursement Extension From 1-10-2016 to 31-3-2017

Go No 221 Dt 21-11-2016 Family Pension admissible to disabled childerns aftr their marrage

 GO.RT 260, Dt.21-10-2016 MDM Revised Rates

 MDM READY NEW RATES RECKONER @ 5.13 rs.

G.O. No. 20 dt.20-9-16 Conducting Common Examinations Amendment

 GO.173 Dt.30-8-2016 Dearness Relief to Pensioners with effect from 01.07.2015

 Go.No 172 Dt 27-8-2016 DA fron 1st july 2015   DA Table

 GO Ms 144 dt 02-08-16  Upgradation of  Language Pandits & PET

 G.O. Ms. No.150 Date 08.08.2016 - APPSC - Holding Screening Test

 G.O MS151,dt.08/08/2016 FIN Contracting and Outsourcing of Certain Services

              in Government Departments Enhancement of Remuneration

 GO MS 233 dt. 5-8-2016, Departmental Tests Application Processing Fee 500

 GO Ms 144 dt 02-08-16  Upgradation of  Language Pandits & PET

 GO.MS 132 Dt. 6-7-2016  Child Care Leave

GO RT.NO 1437Dt 5-6-2016  RAMZAN HOLIDAY IS ON 07-7-2016

 Go 30 Dt.1-7-2016 LOANS AND ADVANCES – House Building Advance

G.O.RT.No. 1638 Dt. 27-06-2016  Rate of interest for the financial year 2016-17 as 8.1%

 GO TEST (88,97) RESULTS MAY 2016 SESSION

 Go No 41 Dt 7-6-2016 CCE System  Implementation- Amendments

 Go 30 Dt.6-6-2016 Implimentatipoin of Yoga in all schools/

 Go.No 32 Dt.24-5-2016 CCE Evaluation-5% marks -Amendment

 Go 30 Dt 18-5-2016 Right of Children- Amendment

 Go.No 77 Dt. 12-5-2016 Family Pension admissible to the

                      handicapped children of deceased Employees

 GO Rt 147 ,26-4-2016 Medical Reimbursement  Extended Upto 30-9-2016

Go 12  Dt21-11-2015 Declaration of Additional 163 Mandals as Drought affected in the State

Go Ms No 62 dt.16-4-2016 Shedule  for Submission of bills

 Go.No 64, Dt.17-4-2016 EHS Oparational Guidelines

Go.No 91 Dt.13-4-2016 Government  Employees Enhancement of Funeral Charges

 

 FOR  MORE GO'S  PLEASE  CLICK ON

 

         

DSC 2014 INFORMATION:- 

 RC 20 dt.28-06-2016 DSC 2014 Salaries Clarifications

నూతన ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకాలు

 DSC 2014 School Assistants  Training     Venue Details          GUNTUR Venue

            Krishna District (Vyuuru)  SA Maths, PS, BS, Telugu, Hindi

       Nellore  SA (BS) SA (Eng)

 DOWNLOAD DSC 2014 APPOINTMENT LETTERS

 Salary Particulars for DSC 2014   SA     SGT,LP,PET

 గుంటూరు జిల్లాలో కొత్తగా ఎంపిక అయిన SGTమరియు LP లకు 2-6-2016  నుండి11-6-2016 వరకు 

              ట్రైనింగ్ పొందు కేంద్రాల వివరములు

 గుంటూరు సెంటర్ నందు ట్రైనింగ్ పొందవలిసిన  వారి వివరములు జాబితా 

               SGT (Tel), SGT (U), LP (Tel), LP   (Hindi), LP (Urdu), LP (Sansk)

చిలుమూరు సెంటర్ నందు ట్రైనింగ్ పొందవలిసిన  వారి వివరములు జాబితా

           (SGT-TEL (Female) )( SRi Rama Rural High school ,Chilumuru, Kollur mandal)

 DSC 2014 - OATH OF COMMITMENT PROGRAMME ON 01.06.2016-

               DISTRICT WISE REGISTRATION COMMITTIES

 SA and PET vacancies for DSC 2014 postings.as 29-5-2016-Guntur Dt.

 SA - LANGUAGES, NON LANGUAGES & PET VACANCIES

                          (Nellore, Prakasam, Srikakulam)

 INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES TO ATTEND THE 

                OATH OF COMMITMENT PROGRAMME ON 01.06.2016

 RC No 20 Dt  23-5-2016 Candidate selected in two equal caders in SA -Instructions

 Rc No 20 Dt.1-5-2016 ,Preparation of selection list -Instructions

 Certificate Verification list & Call Letter Download (SA,PET)(19/5/2016)

Induction Training Proposals for DSC 2014 Teachers

 DSE 2014 SA GENERAL MERIT LISTS GUNTUR Dt.:- (12-5-2016)

     LANGUAGES :-     TELUGU      ENGLISH        HINDI        URDU  

     NON LANGUAGES :  MATHS     PS               SS               BS 

  DSC 2014 PET GENERAL MERIT LIST - GUNTUR Dt. 12-5-2016

 OTHER DIST.GENERAL MERIT LISTS (12-5-2016)

Memo 19064 Dt.11-5-2014 SA & PET Tribunal Orders Implimentation

 schedule For  SA & PET

 DSC-2014  SELECTIONS PROVISIONAL LISTS- GUNTUR Dt.

 SGT TELUGUSGT URDULP -TEL LP-HINDI LP-URDU  LP-SANSKRIT   

 RC 7666 DT.March 16 GUNTUR DEO ORDERS ON DSC-14 PROVISIONAL LISTS

DSC-2014  SELECTIONS PROVISIONAL LISTS- ALL DISTRICTS

 RC NO 67 ,Dt17-3-2016 TET cum TRT 2014 -SURPLUS TEACHERS - CLARIFICATIONS

 DSC-2014 VACANCY LIST IN WEBOPTIONS by DEO GUNTUR (17/3/2016)

          VACANCY - PRINT VERSION SGT (6 PAGES)  LP (2 PAGES)

DSC 2014  WEBOPTIONS  CLICK HERE

 Primary School Cadre Strength particulars as on   7-12-2015

 RC No 99 Dt.14-3-2016 DSC Non availability of candidates in local                            under SCSTBC De-reservation to Non-Local SC,ST,BC

 DSC 2014 - VACANCY POSITION -GUNTUR Dt. AS ON  10-3-2016

  List of vacancies for DSC- Guntur Dt.(27/2/2016) 

 RC 18 Dt 11-3-2016 SCHEME OF SELECTION  DSC-2014 AMENDMENTS

Rc.No.20.05.03.2016 DSC-2014 Recruitment-Completion of 

               Recruitment Process-Certain instructions issued.

 

DSC-2014 NO OF VACANCIES TO BE UPLOADED-BY DEOS ON OR BEFORE 13/3/2016

Go.ms 17 Dt.9--3-2016,Teacher Eligibility Test (TET)cum

           Teacher Recruitment Test-(Scheme of Selection)-Amendment

 Revised Schedule DSC 2014 as on 1-3-2016

 Tentative List of vacancies for DSC- Guntur Dt.(27/2/2016)

 Certificates verification list -Guntur Dt.  ALL DISTRICTS  

                         CALL LETTER DOWNLOAD

 RC NO 20 DT,-2-16 DSC 2014 PREPERATION OF SELECTION LISTS , 

                                         VERIFICATION OF CERTICATES AND REVISED  SCHEDULE

VERIFICATION CERTIFICATE FORM FOR DSC SELECTED CANDIDATES

 DSC 2014 CHANGES & RECTIFICATIONS

              LANGUAGE PANDITS  SGT's  RIVISED FINAL KEY CHANGES

DSC-2014 Merit List Objections-Grievance Service

 AP DSE 2014 INDIVIDUAL RANK CARD / MERIT LIST   (Dt.WISE)

         APDSC  WEBSITE

 

 

 MEDICAL REIMBURSEMENT ONLINE SUBMISSION (Click Here)

          (User Name :- UDISE CODE, password :- Admin@First 4 disits of UDISE CODE)

 MEDICAL REIMBURSEMENT ONLINE MODAL APPLICATION

 Passport/Visa - NO Objection -  Apply Online Here  

             (User Name :- UDISE CODE, password :- Admin@First 4 disits of UDISE CODE)

Modal Application for PASSPORT   VISA

 Rc 01 Dt.11-1-2016 Online Passport NOC Proceedings & Enclosing Certificates

Memo No 2159 Delegation of the Power Issue of NOC For Paasport to                       Municipal Commissioners in respect of Municipal Teachers ..

 

 

Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test - 2018   Prospectus   Application
                HM Account Test July 2017 Results

 User manual on How to capture the online/offline data usage of digital content installed in the schools

 HM Promotion List August 2017 -GNT  VACANCY POSITION

 SCERT ,A.P - TELE-CONFERENCE II MANA TV AMARAVATI II 21-08-2017

DEO Pool teachers SGT (Telugu) --   Salary purpose orders

STATE GOVERNMENT SALARY PACKAGE (SGSP)

JOINING REPORT & RELIEVING CERTIFICATE SOFTWARE BY Sri J RAVI

Acknowledgement For Eggs Supply 

 State Award for the Teachers 2017

 AP Self Financed Indipendent Schools Rules-2017 Draft

 

 Year Plan  1-5 Classes

' ఆదిత ' సైన్స్ మాసపత్రిక - JUNE 2017

 RGUKT-UG ADMISSIONS-2007 IIIT-NUZIVIDU,RK VALLY, ONGOLE, SRIKAKULAM, Admissions ,Online Application- complete Details

 Revised guidelines for Inservice teacher trg pro.(5.5.17) primary 

' ఆదిత ' సైన్స్ మాసపత్రిక - మే 2017

 CHEYUTHA- A Short Film on Smart Village Smart Ward (SVSW)

 TDS Statement Upload View - User Manual

 10 వ తరగతి తరువాత..? విశ్లేషణ ,సూచనలు

 FATCA Self Declaration Format

 DEPARTMENTAL TESTS NOTIFICATION   MAY , 2017 SESSION

             Meterial & previous papers & video lessons 

Sectoral Officers Notification- application 

 PROMOTION LISTS 2016-17  ( EMPTY SHEETS)

        Promotion list  2016-17  -for  Primary in Excel sheet programme

       Promotion List Software  Primary by R.V.L.Ganapathi Rao

        Promotion List  software for HS -TV Rama rao

AP Academic Calendar 2017-18 draft -  PRIMARY     UP,HS

BADIKOTSA - MANDALWISE - SCHOOL WISE -- NOOF CYCLES  -Guntur Dt.

  "ఆదిత సైన్స్ మాగజైన్ -  ఏప్రియల్ 2017సంచిక  పాత సంచికల కోసం

  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ - బడిబాట , బేస్ లైన్ టెస్ట్  - 2017 papers

 

 

                       ( 6,7,8,9 తరగతులు, All Subjects)  

మీ పాఠశాలలో రెమిడియల్ టీచింగ్ నిర్వహించ వలిసిన వివరములు ( All Dist.)

                       (పిల్లల వారీతరగతి వారీ మరియు సబ్జెక్ట్ ల వారీగా  ) 

 మీ పాఠశాల గ్రాంట్స్ వివరములు ( 2016-17 year ) as on 31-3-2017 ( GNT Dt.)

Remedial Teaching Work Books & Hand Books ( All Levels)

 పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీ సభ్యులకు 2 రోజులు శిక్షణా తరగతులు- Guntur Dt, Revised Shedule

RATIONALIZATION&TRANSFERS DRAFT PROPPSALS (25-3-17)

 SCERT AP TELECONFERENCE 23-3-2017 -YOUTUBE LINK

 PROMOTION LISTS  2016-17 (EMPTY SHEETS)

AP SCERT 100 DAYS REMEDIAL WORK BOOKS (6-9th)

    TELUGU           ENGLISH        MATHS

 AP SCERT 100 DAYS REMEDIAL TEACHING HAND BOOKS

    TELUGU        ENGLISH        MATHS

 NMMS NOV-2016 District Wise Selected Candidates

Slab Wise Schools having 2 Teachers with Class I&II Enrolment

Criteria for selection of Demo & ALA Schools and Master coaches.

  AP Public Exams, Act 1997- Prevention of Malpractices 

           and Unfair means Act, 1997

 APOSS Revised TIMETABLE APRIL 2017

 SHAALA SIDDHI  DATA UPLOAD PROCESS -PPT

 Aadhaar Authentication do & donts for school attendance

 Biometric attendance system user manual

 AP TEACHERS  TRANSFERS 2017  GUIDELINES ( Draft copy)

 

 AP RESIDENTIAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS SOCIETY (APRS) -

               5TH HALL TICKETS

 AP Model School Hall Ticket

                Govt.Employees and Pensioners by Dr.NTR Vaidyaseva Trust - Guidelines 

 F-4,Model papers - different versions

INCOME TAX SOFTWARE By KSS PRASAD (FEB 11, 2017 ) 

 Usage Manual - How to Update Data DIGITAL CLASS ROOMS

 "ఆదిత " సైన్స్ మాగజైన్ - ఫిబ్రవరి సంచిక

 INCOME TAX SOFTWARE 2016-17 By JAYARAM

 Conduct of 3 Day Teacher Training   programme for newly recruited teachers under Centrally Sponsored   Scheme

 TENTATIVE SA-3 TIME TABLE FOR THE YEAR 2016-17

DEPARTMENTAL TESTS - NOV 2016 - RESULTS

 SA-2 KEYS FOR ALL SUBJECTs FOR  6TH 10TH 

 STUDENT ACADEMIC MONITORING SYSTEM (SAMS) USER MANUAL IN TELUGU BY SSA

Instructions on Online NRs SSC PE   March 2017 ( 12/1/2017)

PAT-SEP-2016 RESULT

INSPIRE – MANAK Programme

           Proceedins , Guidelines -1 ,Guidelines-2 

Click here for online nominations - MANAK

 SA -II EVALUATION INDICATORS

 Income Tax Exemption Guide For The Financial Year 2016-17

PHYSICAL SCIENCE  MONTHLY MAGAZINE  (JANUARY 2017) by  Adathya Kumar

104th Indian Science Congress 2017    Overall Programme

INCOME TAX SOFTWARE FY 2016-17 (AP) (wirh incre Duration in fy)         

               DATE-03.01.2017 (AUTO CALCULATION)

    AP Model School Teaching Staff PRC Software Download 

 INCOME TAX 2016-17 KSS PRASAD  DEC 17

 INCOME TAX- HOW TO SAVE TAX FY 2016-17

 సవరాణాత్మక బోధనా కార్యక్రమం (6 నుండి 9 తరగతులుకు) 

 DEPARTMENTAL TESTS RESPONCE SHEETS

 DLMTs ,CRP's NEW JOB CHART 2016-17   

 INSTRUCTIONS REGARDING CORRECRTIONS IN SSC  CERTIFICATE

List of Educational websites-latest

PHYSICAL SCIENCE  MONTHLY MAGAZINE  (DEC 2016) by  Adathya Kumar

DEPARTMENTAL TEST   MOCK TEST  ( ONLINE MODEL TESTS)

 విందాం - నేర్చుకుందాం   IRI Schedule  Nov 23rd  to March 31st

 INCOME TAX SOFTWARE 2016-17  By  KSS PRASAD

 MDM ARREAR BILL FORM -PS     UP ,HS

 AP  SSC  MARCH 2017 ONLINE APPLICATION -COMPLETE INFORMATION

PHYSICAL SCIENCE  MONTHLY MAGAZINE  (NOV 16) by  Adathya Kumar

 State Level Science, Mathematics and Environment Exhibition for Children                    Guidelines -SLSMEE-2016-17

PPROMOTIONS -NOV 2016 - GUNTUR Dt,

          LFL    SGT to SA      SA Tel       Govt SGT to LFL  No of Promotions 

 FORMATIVE -3 MODEL PAPERS 1-5th Classes

 2016 - 17 ఆర్థిక సంవత్సరం ఆదాయపు పన్ను గణన

DEPARTMENTAL TESTS - NOVEMBER, 2016 SESSION  - NOTIFICATION NO. 17/2016

 విలువులు విద్య- జీవన నైపుణ్యాలు వాచకం- ఉపాధ్యాయుల కరదీపిక  5వతరగతి

 CCE -సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు -మూల్యాంకన విధానము

 పని -విద్య ఉపాధ్యాయ కరదీపిక ప్రాధమిక స్థాయి(3,4,5తరగతులు}

 CHAILD CARE LEAVE   APPLICATION ,       MEO PROCEEDING MODELS

 CCE software FOR SUMMATIVE For 80 marks -K Srinivasarao

4 - Days State level School children festival in Amaravati from 11th -14th Nov 2016

                Dist Level Sports & Games,Cultural & Literary events  information

 Projects and Assignments 6-9th Class    MATHS  SCIENCE  SOCIAL

 HM ACCOUNT TEST DECEMBER-2016 PRESS NOTE

            HM Acc test Application form - Dec -2016

 GO.RT 260, Dt.21-10-2016 MDM Revised Rates

 MDM READY NEW RATES RECKONER @ 5.13 rs.

PHYSICAL SCIENCE  MONTHLY MAGAZINE  by  Adathya Kumar

 FA -3  ENGLISH MODEL PAPERS 2016-17  (6-10th)

 RESULTS OF APSET EXAMINATION – 2016

 RMSA - Opening of Savings Bank Account With Public Sector scheduled

           Commercial Banks - permission - clarification

 PRATHIBA AWARD STUDENTS ONLINE ENTRY

 SA 1 CCE Grading Table

  ALL DISTRICS  DIGITAL SCHOOLS LIST

 AP SA - 2 Exam Syllabus 2016-17

 NEW PREMISES OF CSE AP

Teachers MLC Elections Voters Online Registration Form -19

 Principles of evaluation of SA-1  VI -X th Classes  PHYSICS      BIOLOGY

 Principles of evaluation of SA-1  VI -X th Classes   SOCIAL

             ( Telugu,Hindi,Sanskrit , General science, maths , physics)

 Particulars of Surplus posts and DEO pools teachers posted in surplus vacant posts (27/9/16)

 PROVISIONAL SENIORITY LIST OF SUPERINTENDENTS 2016

 APOSS EXAM OCT 2016 - TIME TABLE  , HALL TICKETS    SSC    INTER

 URDU BEST TEACHER  AWARD 2016-17 PROC.  APPLICATION

 PRATHIBHA AWARDS 2016  - GUNTUR Dt ALL DISTRICTS

 SUMMATIVE TEST  proformas -CAMP LEVEL TABULATION SHEET

                EXTERNAL EVALUATION CENTRE PROFORMA and  BUNDLE SLIP PROFORMA

               PROCEDURE OF SPOT VALUATION IN JUMBLING MANNER

 SKILL TEST SOFTWARE    &     NSG SOFTWEARE 2016-2017 for PET/PD

 Work on holidays in compensation to Krishna Pushkaram Holidays Proceedings

DA   New coversion formula fro 1-1-2016

 Model Primary School English Teachers Training Module Prepared By RIES, Bengaluru

AP NMMS 2016  DETAILED INFORMATION

 FA-1 MARKS UPLOAD PROCESS

  Best teacher Awards  Proceedings(GNT)  Application

                    CHARACTER AND ANTECEDENTS FORM

 Physical Literacy Concept Paper

 MDM Inspection Report by Inspecting Officers

 ఇన్ కంటాక్స్ రిటర్న్స్ - ఇ - ఫైలింగ్ చేయటం - UTF కరపత్రము

Projects - 10th Class maths

 DSC 2014 SALARY BILL SOFTWARE

 New  Teachers (DSC 2014) Data form

 CCE Exam Pattern & Procedure for FA & SA

 Application for newly apointed /interdist/promotions for adding in Cadre strength

 CNSOLIDATED GRADING & PROMOTION REGISTER-SUBJECT WISE (6-10th) 

STUDENT ACEDEMIC PERFORMANCE REGISTER (6 -10th)

 Vidyanjali Final Guidelines   User Manual to school -Vidyanjali

 All-Subjects-TM-and-EM  Blue print & Model papers -10 th class

 STATE AWARDS APPLICATION

NFTW  AWARDS FOR TEACHERS  MARKS PROFORMA

 EO TEST RESULTS  MAY 2016 SESSION(NOTIFICATION 03/2016)

Assignment & projects VI to IX classes  Languages   Non Languages

 LESSION PLANS (CCE + SCERT MODEL)  6th  to 10 th CLASSES

 NEW ADMISSION ENROLLMENT PROFORMA

Child Info New Format

 PAT Notification 2016     PAT Application form-PAT  SEP 2016

  యోగా - వ్యాయామ కాలనిర్ణయ పట్టిక (PS &HS) 

 vidyanjali - programme Guidelines

 IMPORTANT GUIDELINES TO DEVELOP A MISSION STATEMENT FOR SCHOOL

 List of schools identified - Vidyanjali school - volunteer Programme

School readyness programme 2016-17 instructions

 SCHOOL ACADEMIC CALENDAR PRIMARY  UP& HIGH SCHOOL

 ACTION PLAN OF BADI PILUSTONDI PROGRAMME 15th to 21st june 2016

 APPLICATION FOR MANDAL ACADEMIC COORDINATOR POST

 Induction Training Programme for SGTs and L.P.s at District level - 2016 -UNIT COST

 Teacher Information System

 Instructions      Data form   Details (Screen Shots)

 DEECET 2016 ,PAPER WITH ANSWERS DOWNLOAD HERE

 Dist.wise Rationalisation  Abstract

 DEECET 2016 కంప్యూటర్ అధారిత పరీక్ష (CBT) - అభ్యర్ధులకు సూచనలు

 MOCK TEST - DEECET 2016 - ONLINE EXAMINATION METHOD 

 Summer Camp Instructions in Telugu

 APPLICATION FOR  SUPPLY OF PHOTOSTAT COPY CUM RE VERIFICATION VALUED ANSWER SCRIPTS

 DETAILED PROCESS FOR RECOUNTING AND RE-VERIFICATION WITH DUE DATES

 List of CAL schools for supply of Computers, projectors and UPS in the State

 Revised Entitlement Points  for Transfers

 Admit Card Original  Duplicate  Tiplicate

 Mana vuuru- Mana Badi, Brochure

 Cadrestrength Updation - Instructions to Dy DEO's,MEO,HM;s

 Head master Account Test Results - December 2015

 Primary Promotion List Software 2015-16 With School Consolidation

 Only PROMOTION LIST 2015-16 in Excel Sheet( 1-5 class)

 Departmental Test Results in U.S Formate

        GO Test (12/12/2015)  EO Test (13/12/2015) Others

 Promotion  List  2015-16 - SOFTWARE by  W.G.deo

 RELIEVING CERTIFICATE FOR SPOT VALUATION

 SSC EXAMS- 2016  PAPER WISE 'ADD SCORE'

 DA  ARREARS BILL PREPARATION- SLIDE SHOW (STEP BY STEP)

 మోడల్ స్కూల్స్- 6 వ తరగతి ప్రవేశపరీక్ష 2016-17  -  హాల్ టికెట్స్

 MODEL PAPERS & BLUE PRINTS FOR 6-9 CLASSES ( SUMMATIVE -3 )

             LANGUAGES         NON LANGUAGES

 AP OPEN SCHOOL - SSC & INTER ( APRIL 2016 ) HALL TICKETS DOWNLOAD

 SSC& INTERMEDIATE (APOSS) EXAM  APRIL 2016  TIME TABLE ( As on 24-3-2016)

PINDICS CONSOLIDATION WITH FULL DATA

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ భీమా పధకము - ప్రాధమిక అవగాహన- వివరణ

 SSC HALL TICKETS  -Regular Candidates    Private Candidates

                                                                    Vocational                   OSSC

 పదవ తరగతి ఇన్విజిలేటర్లకు సూచనలు

   FOR MOR IMPORTANT INFORMATION PLE.CLICK ON

 

            OLD INFORMATION     

 

 ENGLISH I -V Class UNIT ,PERIOD PLAN (ALL UNITS)

 1-5 CLASSES MODAL UNIT & LESSON PLANS

 SUMMATIVE FINAL SSA MODEL PAPERS FOR 1- 8 TH CLASSES 

SSC MODEL PAPERS (100MARKS&11PAPERS)

10 th Class New Text Books 2014-15

 EMPLOYEE DATA  FORM FOR CFMS

Children Performance Assessment Register CPAR.

TIME TABLE Readyness programme.

Guidelines of School - Class readiness progm

U-DISE DATA OF GUNTUR DIST FOR 2014-15

ACADEMIC CALENDARS  2015 -16    HIGH SCHOOL     PRIMAR

 INCOME TAX SOFTWARE- KSS PRASAD FEBRUARY 3-2015.

  PROMOTIONS LIST  DECEMBER  2014 - GUNTUR Dt.

 DEOs can issue Passport NOC to SGTs, School Assistants 

                Passport NOC Application Form for Govt Employees 

  EHS CIRUCLAR for All Network hospitals

 Employe HEALTH SCHEME OPTION FORM

 PINDIC s further instructions NOV 2014

 CLUSTER SCHOOL NORMS GIVEN TO MEO'S

 KSS PRASAD IT 2014-15 SOFTWARE OCT 15 

 FORMATIVE & SUMMATIVE QUESTION PAPERS SHUD NOT BE PREPARED BY                DCEBs DSE PROCS RC NO118 

 PINDICS FORMS 1) SCHOOL 2) MANDAL 3) SCHOOL COMPLEX

  Complex meetings Note Schools Complex- Maintenance.

 TELUGU SONGS FOR 1ST& 2ND CLASSES BY BALAKRISHNA

HIGH SCHOOL ACADEMIC CALENDAR 2014-15 

                      PRIMARY SCHOOL ACADEMIC CALENDAR 2014-15

 SSC 2014-15 - 10th CLASS :: ALL SUBJECTS MODULES & LESSON PLANS &        UNIT PLAN & YEAR PLANS FOR ALL TEACHERS

 

 
PS &UPS School Complex Meetings Communication of Agenda Vide RC.415 Dt.7.8.12
RVM -DIVISIONAL MONITORING TEAM NOTIFICATION - APPLICATION ETC.

 MDM_Enhancement Of Cooking Cost w.e.f 01-7-12 Vide GO.410 Dt.02-8-12

MDM New Menu Vide CDSE RC.160 Dt.23-6-12.
APOSS-Flexible type of Non-Formal Edu at Different Levels GO.64 Dt.01-8-12.
Progress Report book for Primary Schools as for  CCE.
 MRG Members Job Chart
 RMSA Qustionnarie  Pilot Study onTraining Needs 2013-2014
 DA SOFTWARE for CPS  by NOOR
 DCEB IX & VIII TH PRIVATE APPEARENCE APPLICATION
  ANNEXURE 1 FOR CSS ADJUSTED DA ARREARS W.E.F 1.9.2004.

 DSC 2012 - MODEL PROCEEDINGS FOR PAY FIXATION IN TIME SCALE   Pre Budget Memorandum 2013-14 ON Tax.

 Mandal MIS Job chart 
 WEB PORTAL FORM FOR FINANCE WING.
  Habitation Plan 2012-13
 Clarification onFormative Assessment Tools  Evaluation process.2012
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు
     DA TABLE (47.936%)
GO.NO.91,dt.03-11-12,TEACHERS RECRUITMENT - SCHME OF SELECTION
Tentave Norms for Rationalisatioin of Teachers in Aided Schools dt 20.09.2012

 PAT APPLICATION  PAT/SOT NOTIFICATION

   Primary Schools New Time Table as Per GO.Ms.63

CCE RECORDS - READY RECKONER.

   CCE NEWTIMETABLE_GO.63.  (TELUGU)

 DA TABLE 54.784%- BSR.

Admission Application form 2013-14

 LIST OF SCHOOL WITH OUT TEACHER 2012-13  (STATE WIDE)

 SOME IMPORTANT SERVICE RULES.

 FOR MORE INFORMATION ABOUT TRANSFERS

      CLICK HERE 

AP MODEL SCHOOL  ADMISSIONS -COMPLETE DETAILS:-

STATE BEST TEACHER:-

 

OTHER OLD INFORMATION  ( Before 2013)

    STEPUP INFORMATION

   V th class Lesson Plans 

 GO_63-COMPULSORY PHYSICAL Edn.IN SCHOOLS.
 హెల్త్ కార్డ్ లు గురించి సంక్షిప్త వివరణ (తెలుగులో)

De-Worming Guidelines.    Modified CRP'S,MIS guidelines

Different-Heads-of-Accounts-new.

  NPEGEL Programme Guidelines 2012-13 RC.443 Dt.23-7-12.

 RC.463 Dt 12-7-12 instructions on Education Activities at different levels

 RC.240 dt 30.06.2012 MDM Inspection - Visit Proformas (

 SCHOOL HEALTH CLUB,2012-13 ;COMMITTEES Monitoring of schools.  

PROCEDURE TO DOWNLOAD APTET OMR ANSWER SHEET

  SSA_NEW_logo       AAS- తెలుగు వివరణ

  NEW AAS TABLE.    సమాచార హక్కు చట్టం-2005

PROTOCAL ORDER    2012 List of Holidays.

ssc pass students yearwise ( up to 2004) MRP_JOB Chart.       

   ప్రధానోపాధ్యాయుని విధులు            ఉపాధ్యాయుని విధులు

OLD DA-DA EXCEL WORK SHEET.

      Modal Schools List.In The State

   జాతీయ, అంతర్జాతీయ విద్యా వెబ్ సైట్స్ లింక్స్      

     సర్వశిక్షాఅభియాన్ గురించి పూర్తి సమచారము 

 GO.NO.40 ,7-5-2002.

 

                       

          

 
⧭  పవిత్ర గ్రంధాలు -  తెలుగులో  - pdf రూపంలొ
➤ ఖురాన్   ➤  భగవధ్గీత  ➤ బైబిల్   ➤ రామాయణం